موضوع و اهداف پرونده سوم

آوریل 4, 2023|

شماره­ ی سوم نشریه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه عنوان این پرونده: گردشگری و نور وزباستانی:سیاحت در هارمونی ...

شماره دوم

ژانویه 14, 2023|

مهندس کیوان کاشفی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمانشاه) صنعت ساخت و ساز کرمانشاه؛ چالش ها و فرصت ...

مراسم رونمایی شماره اول

اکتبر 25, 2022|

مراسم رونمایی از اولین شماره‌ی فصلنامه خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه نشریه خانه صنعت معدن و تجارت استان ...

white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation

عنوان

Go to Top