شماره سوم

می 3, 2023|

فعالیت در تشکل‌های اقتصادی؛ چرا و به چه قیمتی؟! آرمان خالقی قائم‌مقام دبیرکل و عضو هیأت‌مدیرۀ خانۀ صنعت، معدن و ...

مقالات شماره سوم

آوریل 8, 2023|

بررسی نقش فاکتورهای معماری و معماری بومی بر رونق صنعت گردشگری کلان‌شهر کرمانشاه هادی عبادی[1]*، شلیره ابراهیمیان صحنه[2]، الهام رضائی ...

مقالات شماره دوم

آوریل 8, 2023|

برخورد مدیریت شهری با میراث کهن؛ نمایندۀ یک جهان‌بینی حسین اکبری مشاور شهردار در طرح‌های ویژۀ شهری هدف از پرداختن ...

موضوع و اهداف دور سوم

آوریل 8, 2023|

نوشته ها و توضیحات دوره شماره­ ی سوم نشریه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه عنوان این پرونده: گردشگری ...

موضوع و اهداف پرونده چهارم

آوریل 5, 2023|

  پرونده شماره چهارم نشریه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه صنایع غذایی و کشاورزی عنوان این پرونده: طعم ...

white-logo-glyph

We’re Waiting To Help You

Get in touch with us today and let’s start transforming your business from the ground up.

Book A Consultation

عنوان

Go to Top