شماره­ ی دوم نشریه خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه

موضوع: صنعت ساختمان

عنوان این پرونده: آینده شهر در سیطره صنعت ساختمان

امروز در اغلب کشورهای دنیا، صنعت ساختمان در جهت ایجاد توسعه پایدار بسیار مهم و حائز اهمیت می­باشد، چرا که نمود این امر بر شهر کاملا مشهود و تاثیرگذار است. مقاومت ساختمان­ ها در برابر وقایع طبیعی و غیرطبیعی و همچنین ضایعات به جامانده از این صنعت عواملی حیاتی در حفاظت از محیط زیست می باشد. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی­ های روز می­توان دریافت که مصالح نوین قادر به کمترشدن ضایعات ساختمانی، هدر رفتن انرژی، مقاوم سازی بنا و همپنین صرفه­ جویی در وقت و هزینه خواهد شد.

سیر تحولات صنعت ساختمان در ایران و تغییرات آن در طول زمان به منظور بررسی نقاط ضعف و قوت صنعت ­ساختمان در ایران نسبت کشورهای دیگر حائز اهمیت خواهد بود. صنعت ساختمان به صورت مستقیم بر کلیه عوامل مانند: هویت، تاریخ، فرهنگ و … تاثیرگذار است، که در شهرهای ما به خوبی قابل رویت بوده و حائز اهمیت می­باشد. این صنعت به صورت مداوم در حال پیشرفت است و باید با نیازهای روز جمعیت جهان سازگار شود. لذا باید تکنولوژی ­های مدرن در ساخت مصالح و تجهیزات مورد نیاز ساختمان و همچنین شیوه ­های جدید ساخت ­و­ ساز در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن تاب­ آوری در ساخت ­و ساز در کلیه­ جوانب می­توان تا حدودی به دغدغه جهانی توسعه پایدار دست یافت.

  • هدف اصلی این پرونده بررسی صنعت ساختمان (کلیه مصالح به کار رفته در یک ساختمان ) و تاثیرات آن بر جامعه و شهر خواهد بود.

برای دستیابی به این هدف؛ سه هدف دیگر با عناوین زیر در نظر گرفته شده است:

  • سیر تحولات صنعت ساختمان در ایران و جایگاه ایران در جهان
  • استفاده از تکنولوژی های روز
  • تاب ­آوری مصالح

در جهت دستیابی به اهداف مجله این پرونده، مقالاتی در ارتباط با ایده­ هایی در راستای چگونگی تولید مصالح ساختمانی و شیوه ساخت­ و­ ساز، نمونه­ های آزمایشگاهی و صنعتی موفق، ایجاد مارکتینگ مناسب و چگونگی ایجاد پایداری در ساختمان­ های شهر دریافت و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بخش­ های مختلف این پرونده شامل عناوین زیر است که محورهای مقالات می­تواند در هریک از بخش ­های زیر قرار گیرد.

ایده­ شو: مقالاتی در ارتباط با ایده­ هایی در راستای چگونگی تولید مصالح ساختمانی و شیوه ساخت ­و­ ساز.

سمپل­ شو: مقالاتی در ارتباط با نمونه ­های آزمایشگاهی.

تولید شو: مقاله در ارتباط با نمونه­ های صنعتی موفق.

مارکت ­شو: مقالاتی در ارتباط با چگونگی ایجاد مارکتینگ مناسب در صنعت ساختمان.

پایدار شو: مقالاتی در ارتباط با چگونگی ایجاد پایداری در ساختمان­ های شهر.

قسمت فرهنگی: مقالاتی در باب تاریخ شهر.

محورهای مقالات در پرونده صنعت ساختمان به شرح زیر خواهد بود:

  • مصالح ساختمانی
  • مارکتینگ صنعت ساختمان با توجه به فاکتورهای داخلی و بین المللی
  • ساختمان­ها و شیوه­ های ساخت ­و ساز نوین (سبک­ سازی، مقاوم ­سازی، پایداری انرژی، تاب ­آوری و …)
  • نماهای ساختمانی
  • دکوراسیون داخلی

برای ارسال مقاله اینجا کلیک کنید