مراسم رونمایی شماره اول

اکتبر 25, 2022|مراسم رونمایی نشریه|

مراسم رونمایی از اولین شماره‌ی فصلنامه خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه نشریه خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه با حضور مدیران و صنعتگران محترم صنایع رونمایی شد: ...