مقالات شماره دوم

آوریل 8, 2023|گزیده مقالات, مقالات شماره دوم|

برخورد مدیریت شهری با میراث کهن؛ نمایندۀ یک جهان‌بینی حسین اکبری مشاور شهردار در طرح‌های ویژۀ شهری هدف از پرداختن به بافت‌های تاریخی (کهن)، نگارش اندیشه‌ها و روشن‌شدن مبانی نظری ...