مقالات شماره سوم

آوریل 8, 2023|گزیده مقالات, مقالات شماره سوم|

بررسی نقش فاکتورهای معماری و معماری بومی بر رونق صنعت گردشگری کلان‌شهر کرمانشاه هادی عبادی[1]*، شلیره ابراهیمیان صحنه[2]، الهام رضائی کامران[3] [1]. * هادی عبادی: دکتری، طراحی شهری، دانشکدۀ هنر ...