مراسم رونمایی از اولین شماره‌ی فصلنامه خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه

نشریه خانه صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه با حضور مدیران و صنعتگران محترم صنایع رونمایی شد:
در این جلسه مهندس تنها (نایب رییس خانه صنعت معدن و تجارت) ضمن بیان خیر مقدم از اهمیت موضوع چاپ نشریه‌ی اختصاصی صنعت و همچنین خالی بودن جای این فصلنامه در استان کرمانشاه و کشور، اشاره نمودند.
خانم دکتر روژین مرزی (مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه) در این مراسم به اهمیت موضوع دانش‌بنیان و انتخاب عنوان دانش‌بنیان؛ سند تحول بنیادین در صنعت با توجه به نام‌گذاری شعار سال در چاپ اول این نشریه اشاره کردند و در ادامه عنوان شد که در شماره‌های آتی نشریه به‌صورت تخصصی‌تر به مسائل صنایعی در یک حوزه مشخص پرداخته خواهد می‌شود. همچنین بیان داشتند که هدف این فصلنامه ارتقاء صنعت و بررسی مسائل و مشکلات صنعتگران می‌باشد.
در ادامه دکتر بوچانی (هیات تحریریه فصلنامه) به مقوله فرهنگ کار و اشتغال اشاره نمودند و همچنین اظهار داشتند که چالش‌های پیش رو صنعتگران در این نشریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
همچنین دکتر نیشابوری به ارتباط هرچه بیشتر صنایع و تجارت با رسانه‌ها تاکید کردند.
در پایان این مراسم مهندس فرهاد مرزی (دبیر اجرایی خانه صنعت معدن و تجارت) از همراهی و همفکری اعضای هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت و از استقبال خوب مدیران اجرایی و واحدهای تولیدی استان خبر دادند.
۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱