فعالیت در تشکل‌های اقتصادی؛ چرا و به چه قیمتی؟!

آرمان خالقی

قائم‌مقام دبیرکل و عضو هیأت‌مدیرۀ خانۀ صنعت، معدن و تجارت ایران

یک فعال اقتصادی باید کسب‌وکارش را بر محور ثبات، رشد و توسعۀ روزافزون تنظیم کند و در کنار آن به فعالیت‌های اجتماعی و تشکلی بپردازد. اکنون این پرسش پیش می‌آید که چنین فردی به‌دنبال چه مقاصدی است؟ فعالیت‌هایی که نه‌تنها منافع اقتصادی برایش ندارند، بلکه از وقت و سرمایۀ خود مایه گذاشته و آبرو و اعتبارش را نیز هزینه کرده، چه دستاوردی برای او دارند؟!